Bundelen goederenstromen

Op het bedrijventerrein in Haasrode zitten een aantal bedrijven reeds rond de tafel om hun goederenstromen te bundelen. Het consolideren en bundelen van pakketzendingen op het bedrijventerrein blijkt doeltreffend: de bedrijven zien hun kosten voor zendingen substantieel verlagen én het transport wordt efficiënter en duurzamer georganiseerd. Een succesvol traject met substantiële economische en maatschappelijke winsten!

Er wordt onderzocht of het consortium nog verder kan worden uitgebreid. Geïnteresseerd? Neem gerust contact met ons op!

Missie

Groepsaankopen op bedrijventerrein zijn hot topics vandaag. Ook in logistieke middens vindt dit idee ingang: door transportstromen te bundelen ontstaan er immers niet enkel win-winsituaties op het vlak van kosten, maar ook inzake service en duurzaamheid. En dit zowel voor de verladers, de logistieke dienstverlener als de klant.

De maatschappelijke impact is op meerdere vlakken positief. Bundeling van goederenstromen gaat immers over decarbonisering, het reduceren CO2-emissies, het doorbreken van de afhankelijkheid van olie, maar ook over het verminderen van congestie en geluidsoverlast én over het optimaliseren van multimodale logistieke ketens door het efficiënter gebruik van bestaande infrastructuur.

Succesvol pilootproject op het bedrijventerrein sinds september 2014

Het huidig consortium is opgestart in september 2014 door drie pioniersbedrijven: GC Europe, Donaldson & Mazak.

Deze drie bedrijven zijn vandaag heel enthousiast over het project en hopen de voordelen op vlak van CO2 reductie, serviceverbetering en kostenreductie nog te vergroten door dit consortium open te stellen naar andere geïnteresseerde bedrijven, groot of klein, op het researchpark of ambachtenzone Haasrode.

Doelstelling

Met deze oproep beogen we de uitbreiding en het maximaal combineren van transport zendingen van en naar het bedrijventerrein Haasrode.

De focus ligt vandaag op air express en road services, voornamelijk 24/48 uur services wereldwijd.

Belangrijkste voordelen van bundeling van goederenstromen

Na een looptijd van twee en half jaar pilootproject zijn de voordelen bevestigd:

  • Milieuvriendelijk: tot 39% CO2 reductie voor de deelnemende bedrijven
  • Lagere logistieke kost: de lagere transportprijs en beperkter veiligheidsvoorraad in combinatie met een efficiënte interne organisatie dankzij schaalvoordelen resulteerde in dit project in een besparing van 33% op de logistieke kosten.
  • Flexibiliteit & service verbetering: frequente leveringen en flexibele ophaaltijden werken een efficiënte, overzichtelijke logistieke planning in de hand en leiden tot snellere reacties op vragen van de klant.
  • Eén aanspreekpunt: door bundeling heeft het consortium verhoogde zeggingskracht en waakt alzo over het volledige logistieke plaatje en de service kwaliteit, met het oog op continue verbetering.

Geen nadelen vastgesteld tijdens pilootperiode

In de opstart van het project is het consortium op een aantal drempels gestoten die zij snel overwonnen hebben en waarvoor vandaag ook verzekerd aanbod uitgewerkt is.

  • Wantrouwen & vertrouwelijk karakter van de logistieke stromen: samenwerkende partijen zijn vaak concullega’s, waardoor een goede regisseur cruciaal is. Het consortium garandeert een volledige vertrouwelijke behandeling van de bedrijfseigen data door TNT.

Geïnteresseerd om de opportuniteiten voor uw bedrijf te leren kennen?

Neem contact op met Stefan Pirard, voorzitter Consortium.

Stefan_pirard@mazak.be of 016 39 16 95

Thema door Anders Norén