Digital transformation

C-Valley begeleidt de ondernemingen en KMO’s in het migratiepad naar nieuwe toekomstbestendige applicaties op het bedrijventerrein zoals een gelijkstroom (DC) distributienet gecombineerd met een glasvezelnet of slimme infrastructuur zoals multi-applicatiepalen met verlichting, elektrische laadpalen voor voertuigen of fietsen. Eén van de streefdoelen is de ontwikkeling van een nieuw innovatief bedrijventerrein dat ondernemingen en KMO’s toelaat om mee te groeien met de evoluerende noden van de continu veranderende maatschappij. Dit alles in nauwe samenwerking met de terreinbeheerder Interleuven, met een zo transparant mogelijke communicatie naar de bestaande bedrijven toe.

Thema door Anders Norén