Historiek

Stad Leuven, POM Vlaams-Brabant, VOKA Vlaams-Brabant en Interleuven sloegen de handen in elkaar om het bedrijventerreinmanagement, in overleg en in samenwerking met de bedrijven, naar een hoger niveau te tillen.

Er werd een project ingediend en goedgekeurd bij Agentschap Innoveren en Ondernemen, waarmee steun van het agentschap werd verkregen.

Het Projectgebied

Het projectgebied bevat het bedrijventerrein Researchpark Haasrode (Leuven) enerzijds, de Ambachtenzone Haasrode anderzijds. Beide terreinen zijn aanpalend aan elkaar gelegen en hebben naast geografische economische raakvlakken.  Ook qua problematiek en potenties zijn er gelijkenissen en gemeenschappelijke belangen. Onderstaand plannetje geeft een beeld van deze zones.

Doelstellingen van het project

Het project had drie grote doelstellingen:

  • de oprichting van een bedrijventerreinvereniging (BTV):
    • met de oprichting van een vereniging (vzw) wordt een stap verder gegaan t.o.v. het huidige overleg en de huidige acties, het zorgt voor meer draagvlak en structuur. Er zijn al veel initiatieven en overleg lopende met betrekking tot of met impact op de twee terreinen (Ambachtenzone en Researchpark Haasrode). Via de oprichting van een vereniging kan dit overleg echter worden geformaliseerd, kunnen communicatielijnen worden verkort en versterkt, wordt voor alle partijen vanuit het bedrijventerrein met één stem gesproken, kunnen aanwezige ‘problemen’ gezamenlijk worden opgenomen, kunnen de initiatieven worden ondersteund/gekoppeld en kan nog krachtiger worden ingezet op de recente evoluties.
    • we hebben de ambitieuze doelstelling vooropgesteld om enkel van start te gaan als er 20 bedrijven geïnteresseerd zijn, en door te groeien naar een vereniging waarbij 50% van de bedrijven lid is.
  • de aanstelling van een bedrijventerreinmanager:
    • om dit alles in goede banen te leiden zullen de partners/de bedrijventerreinvereniging overgaan tot het aanduiden van een bedrijventerreinmanager, m.a.w. een projectmanager voor Haasrode – duidelijk en neutraal aanspreekpunt, uitvoerder en communicatieverantwoordelijke.
  • het opstellen van een actieplan en het gezamenlijk uitvoeren van (gezamenlijke) acties
  • de bedrijventerreinmanager zal uitvoering moeten geven aan een actieplan dat door de vereniging (lees: de bedrijven) wordt opgesteld.

Waar staan we vandaag al?

Per 29 maart 2018 werd de bedrijventerreinvereniging  (vzw) onder de naam “C-Valley Leuven” opgericht met 15 stichtende leden.

De eerste raad van bestuur ging door op 8 mei 2018. Hier werd o.a. beslist dat er twee ad-interim bedrijventerreinmanagers worden aangesteld. Concreet bekent dit dat zowel vanuit Interleuven als vanuit VOKA iemand zich 1 dag per week zal inzetten voor het werven van nieuwe leden, het organiseren van acties, het opzetten van een actieplan voor 2019, etc. Zij vormen ook het aanspreekpunt voor bedrijven. De contactgegevens van de bedrijventerreinmanagers zijn te vinden onder ‘Contact’.

Thema door Anders Norén