Initiatieven

Vanuit de vzw en met de bedrijventerreinmanager zal aan de slag worden gegaan met een actieplan. In de opstartfase van de bedrijventerreinvereniging werden een aantal thema’s al naar voor geschoven:

  • samenwerking op vlak van logistiek;
  • duurzaam woon-werkverkeer;
  • samenwerking op vlak van energie;
  • beveiliging en verkeersveiligheid;
  • beeldkwaliteit;
  • samenwerking onderwijs en bedrijfsleven;
  • …;

De acties zijn verder door de bedrijven aan te vullen en te bepalen. Het kunnen zeer uiteenlopende acties zijn. Op de pagina’s van de werkgroepen, per thema, zal er steeds meer info worden gegeven over lopende initiatieven.

Thema door Anders Norén