Over ons

C-Valley Leuven is de bedrijventerreinvereniging van bedrijven gevestigd op het Research Park Haasrode en de Ambachtenzone Haasrode.  Veel uitdagingen waar de bedrijven voor staan zijn gemeenschappelijk. In het kader van C-Valley Leuven bundelen we de krachten en staan we sterker om initiatieven te nemen, bijvoorbeeld in verband met mobiliteit, beveiliging, goederenstromen, duurzaamheid, verfraaiing en vergroening van het terrein, gezondheid op het werk, gemeenschappelijke sportactiviteiten … We gaan steeds op zoek naar nieuwe synergiën en creëren samen een nog betere werk- en ondernemingsomgeving te Haasrode.

Doelstelling
  1. Een duurzame samenwerking verwezenlijken tussen bedrijven, overheden en andere stakeholders, om zowel economische, ecologische als sociale voordelen te realiseren.
  2. Concrete acties organiseren die bijdragen tot het in stand houden van het kwaliteitsniveau op het bedrijventerrein Haasrode en de aantrekkingskracht ervan als vestigingsplaats voor bedrijven te bestendigen.
  3. Netwerking, samenwerking en matchmaking op het Bedrijventerrein Haasrode promoten.
Raad van bestuur

De vereniging wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum 10, en een maximum van 25 bestuurders. Het aantal bestuurders zal in ieder geval te allen tijde lager zijn dan het aantal werkende leden van de vereniging.

De raad van bestuur is als volgt samengesteld.

Thema door Anders Norén